Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance telt bijna 100 enthousiaste zangers en het groeit! De laatste drie jaren met ruim 40 leden. Serieuze en trouwe deelname aan de repetitie, wekelijkse stem- en koortraining, een stevige discipline, kundige leiding. Dat zijn de elementen die leiden tot zangplezier en resultaten die voldoening geven. Kameraadschap is daarbij een belangrijke, verbindende en ondersteunende factor.
 
De mannen worden geleid door een gemeenschappelijke ambitie: de koorzangkunst beoefenen op een voor amateurs zo hoog mogelijk artistiek niveau. Zij willen de liefde voor koorzang op een zo breed mogelijk publiek overbrengen. Het koor staat vanaf januari 2017 onder leiding van dirigent Michel de Valk uit Gorinchemen wordt begeleid door pianiste Marjan Fey. Dirigent plaatsvervanger is Leo Smeets.
 
La Bonne zingt een veelzijdig en veelomvattend repertoire, dat zich uitstrekt over een grote tijdspanne en over een breed veld van vocale muziek als opera, spirituals, musical, religieuze werken, evergreens, madrigalen.

Lees meer

Vanaf vanavond zijn de stemgroeprepetities begonnen in voorbereiding van onze kerstconcerten in december. In 4 weken zal tijdens een repetitie telkens een stempartij apart begeleid worden door dirigent-plaatsvervanger Leo Smeets. Zo krijgt elke stem groep gedurende een repetitie meer aandacht en zal de stemgroep als geheel in kwaliteit toenemen. En dit alles voor een betere kwaliteit van zingen. Heb je ook zin om je stem te trainen en mooie nummers voor te bereiden voor ons kerstconcert Xmas@themovies? Kom naar een repetitie.
gelogo.png

Culturele ANBI

La Bonne heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In verband hiermede zijn op deze pagina de gegevens van de vereniging te vinden, die in het kader van de ANBI-voorwaarden op de website moeten worden gepubliceerd, althans voorzover die gegevens niet zijn vermeld op andere pagina's van de website.

Bankrekeningnummer: NL19 ABNA 0527 5999 99 t.n.v. K.M. La Bonne Espérance Eindhoven. Kamer van Koophandel nummer: 40236230. ANBI (RSIN 003706709)

Contact

Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance

Secretariaat
Petrus Dondersstraat 49
5613 LR Eindhoven

secretariaat@labonneesperance.nl

Bankrekening: NL19 ABNA 0527 5999 99
KVK: 40236230

ANBI (RSIN 003706709)

Our website is protected by DMC Firewall!